ماه دوازدهم که رسد، می رسد بهار...

تا بوده از قدیم چنین بوده روزگار

ماه دوازدهم که رود می رسد بهار

اما حدیث منتظران حرف دیگریست

ماه دوازدهم که رسد، می رسد بهار...

اللهم عجل لولیک الفرج...

/ 3 نظر / 8 بازدید
فاطمه

گلها همه با اذن تو برخواسته اند / از بهر ظهور تو خود آراسته اند مردم همه در لحظه تحویل ، بی شک / اول فرج تو از خدا خواسته اند . . . نوروز ۹۲ مبارک ، به امید ظهور ش، الهم عجل لولیک الفرج[گل]

آن ذره که به حساب ناید مائیم...

احسنت............

عطرسیب

امید که امسال به نور ظهور روشن گردد