آقا ردای سبز امامت مبارکت...

آقا ردای سبز امامت مبارکت

پوشیدن لباس خلافت مبارکت

ای آخرین ذخیره ی زهرایی حسین(ع)

آغاز روزگار امامت مبارکت...

/ 3 نظر / 8 بازدید
عطرسیب

سلام علیکم شعر بسیار زیبایی بود . ممنون التماس دعا

عطرسیب

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد هیچ سنگی نشود سنگ صبورت ، تنها تکیه بر کعبه بزن ، کعبه تحمل دارد...

آن ذره که به حساب ناید مائیم...

به من بی سر و پا گوشه چشمی بنما که محال است جز این گوشه پناهی ما را.......