غروب روز میلادتان هم رسید...

آقا جان...

غروب روز میلادتان هم فرا رسید!

 

آقا جان می دانم که هیچ چیز نمی تواند بهانه ای باشد فراموش کردنتان...

و من مثل همیشه شرمندتان هستم...

/ 1 نظر / 23 بازدید
ميم. الف.

سويداي قلب شما كه معطر به هواي پدر است، عجيب و عميق قبطه بر انگيز است. حقيقتا .