روز میلاد شما در پیش است...

با سلام ای آقا...

شبتان مهتابی...

روز میلاد شما در پیش است.

عرض تبریک آقا...

و کمی بیتابی!

چشم عالم به دقایق نگران خواهد شد.

کوچه ها منتظرند.

دشت ها حوصله سبزه ندارند دگر.

پس چرا دیر آقا؟!!!

ای نفس ها به فدای کف نعلین شما،

اندکی تند قدم بردارید...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید