شاید قسمت بشه این جمعه باشی...

آقــــღـای من!

جانانم...

حالم را میبینی آقـــღـا ؟


میبینی سست شده ام؟


دست نوازشت را کم دارم  آقـــღـا❀چراغـــــون میکنم پس کوچه ها رو شاید قسمت بشه این جمعه باشی❀

 

شاید ...............

 

/ 0 نظر / 9 بازدید