عصر یک جمعه ی دلگیر...

عصر یک جمعه ی دلگیر

دلم گفت بگویم

بنویسم

که چرا عشق به انسان نرسیدست؟

چرا آب به گلدان نرسیدست؟

و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیدست؟

بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید.

بنویسد که هنوزم که هنوز است

چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیدست؟؟؟

<a href="http://www.pic1.iran-forum.ir/viewer.php?file=63675681251973341048.jpg"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/63675681251973341048_thumb.jpg" border="0" alt="63675681251973341048.jpg" /></a>

/ 0 نظر / 10 بازدید