فاطمیه...

همه می دانند که فاطمیه نام زمان است و مهدیه نام مکان...

ما به امید روزی هستیم که فاطمیه نام مکان باشد و مهدیه نام زمان...

/ 2 نظر / 10 بازدید
فاطمه

انشاا.. خیلییییییی التماس دعا رفیق[گل]

عطرسیب

عمر گهواره به بوسیدن محسن نرسید قرعه ی چوب به تابوت تن یار افتاد میخ شمشیر شد و نیزه شد و خنجر شد میخ تیری شد و در چشم علمدار افتاد التماس دعا