مهدی فاطمه تنهاست...

           یادتان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

                                                 مهدی فاطمه را یاد کنید

                                  او تنهاست.....

<a href="http://www.pic1.iran-forum.ir/viewer.php?file=72495481787157376506.jpg"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/72495481787157376506_thumb.jpg" border="0" alt="72495481787157376506.jpg" /></a>

 

/ 0 نظر / 9 بازدید