در هیاهوی شب عید تو را گم کردیم...

من شنیدم که شما فصل بهاری آقا

به دل خسته ما صبر و قراری آقا

عمر یک سال گذشت و خبری از تو نشد

هوس آمدن این جمعه نداری آقا

در هیاهوی شب عید تو را گم کردیم

غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا

"اللهم عجل لولیک الفرج"

/ 2 نظر / 23 بازدید
آن ذره که به حساب ناید مائیم...

صبرم از کاسه دگر لبریز است اگر این جمعه “نیاید” چه کنم ؟ آنقدر من خجل از کار خودم اگر این جمعه “بیاید” چه کنم ؟