زمزمه ی نام شما...

 زمزمه ی نام شما، ای گل ناز فاطمه

                         تمومه دل خوشیم شده، ورد زبونه قلبمه

 

<a href="http://www.pic1.iran-forum.ir/viewer.php?file=05169076747757886928.jpg"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/05169076747757886928_thumb.jpg" border="0" alt="05169076747757886928.jpg" /></a>

/ 2 نظر / 9 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم