من به آمار زمین شک دارم...

من یه آمار زمین شک دارم...

                                 اگر این شهر پر از آدم هاست،

                                                       پس چرا یوسف زهرا تنهاست؟!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید