دستم به دامنت، به خدا دیر شد، بیا...

بیمار یار زمین گیر شد بیا

دستم به دامنت، به خدا دیر شد بیا

آن کودکی که قصه ی خوابش تو بوده ای،

عمری گذشت، در غم تو پیر شد، بیا...

نه نه نیا، هنوز دلم پیش دیگری ست

هر وقت واقعا به تو پاگیر شد بیا

بگذار چشمه های مناجات اثر کند

وقتی دلم برای تو تطهیر شد بیا...

/ 0 نظر / 7 بازدید