چه انتظار عجیبی...

چه انتظار عجیبی!


تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی!


عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت!


چه بی خیال نشستیم!


نه کوششی نه وفائی...

فقط نشسته و گفتیم:      خداکند که بیائی...

/ 0 نظر / 6 بازدید