حیف...

حیف!


جمعه ها روزنامه منتشر نمی شود...

حیف!


چه تیتری می شد آمدنت........

 


الهم عجل لولیک الفرج

/ 4 نظر / 12 بازدید
عطرسیب

دام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد؟ مسیح عاطفه پا در رکاب خواهد شد کدام جمعه ز عطر بهشتیِ گل یاس بهار، غرق شمیم گلاب خواهد شد؟

فاطمه

...!!!

بهار

سلام خیلی دلتنگم سر درگمم آقا جون شرمنده شما هستم

عطرسیب

این هفته نیز جمعه ما بی شما گذشت آقا بپرس این که چه بر حال ما گذشت این هفته هفت روز به ظاهر گذشتنی بر من ولی عزیز دلم قرن ها گذشت...