خرم آن لحظه...

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد...


آرزومند نگاری به نگاری برسد...

/ 2 نظر / 10 بازدید
عطرسیب

ما بی قراران مست دل از دست داده ایم ....

آن ذره که به حساب ناید مائیم...

از دست غیبت تو شکایت نمی کنم تا نیست غیبتی، نبود لذت حضور...