منتظرت خواهم ماند...

حرفهایم که فایده نداشت...

می نویسم...

اگر روزی رفتم...

شاید بماند برایتان آقا...


می نویسم...


منتظرت خواهم ماند..........

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
فاطی

خیلی خیلی از این عکس خوشم اومد! کاش میتونستی برم بفرستی!!!!!!!